Omuz Kaslarında Yırtılma (Rotator Manşet Yırtığı)

Omuz kuşağı üst kol kemiği, köprücük kemiği ve kürek kemiklerinin eklemleşmesinden meydana gelir. Bu eklemleşme alanında kolun bazı hareketlerini yerine getirmesini sağlayan “rotator manşet kasları” denilen 4 adet kas bulunmaktadır.

Hızlı Randevu

Omuz Kaslarında Yırtılma (Rotator Manşet Yırtığı)

Omuz kuşağı üst kol kemiği, köprücük kemiği ve kürek kemiklerinin eklemleşmesinden meydana gelir. Bu eklemleşme alanında kolun bazı hareketlerini yerine getirmesini sağlayan “rotator manşet kasları” denilen 4 adet kas bulunmaktadır. Ayrıca bu bölgede kasları koruyan “bursa” denilen ayrı bir koruyucu kılıf bulunmaktadır ve bu bursa aynı zaman da kasların hareketini de kolaylaştırmaktadır.

Kolun baş üstüne kaldırılması ile yapılan ağır işler, travma, yaşlanamaya bağlı olarak kas yapısındaki değişiklikler, uzun süren ve yeterli tedaviyi alamamış sıkışma sendromu hastalarında yırtıkları oluşabilmektedir. Bu yırtıklar kısmi veya tam kat şeklinde görülmektedir.

Yırtığın şiddetine ve buna eşlik eden ek patolojilere göre hastalarda bir veya birden fazla bulgu gözlemlenebilir. Sıklıkla gözlenenler ağrı, omuzda hareket kısıtlılığı (özellikle kolu yana kaldıramama veya çok ağrılı kaldırma) ve kolda güçsüzlüktür. Bu hastalarda tanı için hastanın geçmiş hikayesi, yaptığı günlük aktiviteler ve travma geçirmiş olabileceği sorgulanır. Kesin tanı için detaylı klinik muayene, radyografi ve MR tetkikleri gereklidir.

https://www.drsamisokucu.com/wp-content/uploads/2024/02/omuzkas.webp
https://www.drsamisokucu.com/wp-content/uploads/2024/02/omuzkas2.webp

Hastalığın evresi ve hastanın şikayetlerine bağlı olarak birçok tedavi şekilleri vardır ve kombinasyonları uygulanabilmektedir. Uzun ve etkili omuz rehabilitasyonu, ilaç ve buz tedavisi, enjeksiyonlar erken dönemde tedavi amacıyla uygulanmaktadır. Dirençli vakalarda artroskopi olarak ta adlandırılan kapalı yöntem ile cerrahi tedavi ile tüme yakın hastada başarı elde edilebilmektedir. Bu yöntemde 1 cm boyutunda üç ayrı delikten girilerek bası yapan anatomik yapılar tıraşlanmakta ve mevcut olan kas yırtıkları dikişli çapa (anchor) denilen mini vidalar yardımıyla dikilebilmektedir. Ameliyatın başarısı cerrahinin erken dönemde yapılması ile doğru orantılıdır. Böylelikle hastalar günlük yaşamına daha erken dönmekte ve ağrıları ortadan kaybolmaktadır.

Hangi şikayetler omuz kaslarında yırtılma habercisidir?

Başlangıçta hafif ağrılar,
Kolu yukarı kaldıramama, ya da kaldırırken çok ağrı hissedilmesi,
Omuz eklemi etrafında şiddetli ağrı,
İlerleyen dönemde omuz ekleminde kitlenme ve şiddetli ağrı.
Yukarı
× WhatsApp İletişim